1970 – Een nieuwe school

Op 19 november 1969 werd in de lokale pers aangekondigd dat binnen enkele maanden zou worden begonnen met de bouw van een nieuw scholencomplex in de Koningin Wilhelminastraat te Piershil. Als plaats was een perceel gekozen ten oosten van de bestaande bebouwing, naast het Groene Kruisgebouw. Die plaats werd bewust gekozen, omdat daar de mogelijkheid was om beide scholen met een klaslokaal uit te breiden, indien dat nodig zou blijken te zijn. Voorts werd er naast de school nog een terrein gereserveerd, waarop te zijner tijd een nieuwe kleuterschool kan worden gebouwd. De totale kosten van de bouw werden beraamd op 555.000 gulden. Voor de aankoop van de gronden en voor de aanleg van de straat, waaraan het complex moest worden gebouwd, moesten ook nog enkele begrotingswijzigingen worden doorgevoerd. Toen uiteindelijk de grondoverdracht had plaatsgevonden en de noodstraat was aangelegd kon in februari 1970 worden begonnen met de bouw. Later dat jaar, op dinsdag 8 december 1970, vond de officiële opening plaats door Dhr. M. Molenaar, inspecteur van het lager onderwijs. Dat gebeurde door middel van het hijsen van de Nederlandse vlag. Bij deze gelegenheid werden meteen de namen onthuld van de twee scholen. De drie-klassige openbare school kreeg als naam “De Springplank” en de twee-klassige bijzondere lagere school (de christelijke school) werd “De wegwijzer” genoemd. De opening vond plaats in het bijzijn van een groot aantal genodigden en alle leerlingen van beide scholen. Na de opening volgde een rondleiding door de twee scholen, die in één complex zijn samengebracht. De twee scholen kunnen meteen beschikken over een gemeenschappelijke ruimte voor handenarbeid e.d. Na deze officiële opening vond nog een feestelijke bijeenkomst plaats in het dorpshuis Renesse. Een hele rij van sprekers, waaronder burgemeester P.G. Vries, gaf blijk van waardering voor het tot stand komen van het complex. Hoewel het bespreken van de plannen bijna vijf jaar had geduurd was de bouwtijd bijzonder kort. Op 1 februari werd er namelijk gestart met de bouw terwijl de oplevering al plaats vond op 28 augustus. Het nieuwe complex werd dus in zeven maanden tijd uit de grond gestampt. “In een recordtijd”, vond de burgemeester, die verder zei: “We zijn echt trots op onze scholen”. Nadat hij de hoop had uitgesproken dat ook in de toekomst dezelfde plezierige verhoudingen tussen het openbaar en het christelijk onderwijs zouden blijven bestaan, droeg hij de schoolgebouwen officieel over. In de avonduren maakten veel belangstellenden gebruik van de mogelijkheid om de nieuwe scholen te bezichtigen. De leerlingen hadden al eerder kennis gemaakt met de nieuwe scholen, want reeds op 15 september 1970 was het complex al officieus in gebruik genomen.

Foto’s ‘Bouw van de nieuwe school’ – 1970

piershil-nieuwe-school-1970 piershil-foto-nieuwscholen-rond1septklaar

Knipsels ‘Bouw en opening’ – 1969 en 1970

piershil-knipsel-scholenbouw-19nov1969 piershil-knipsel-nieuwscholen-rond1septklaar piershil-knipsel-nieuw-scholencomplex piershil-knipsel-dorpsschool-01 piershil-knipsel-vlag-nieuweschool-8dec1970

Fotoserie ‘Scholencomplex’ – 17 mei 2011

Tegenwoordig wordt het scholencomplex gebruikt door de Openbare School en de kinderopvang. De Christelijke School is verplaatst naar de plaats van de oude kleuterschool (waar ’t Kraaienest stond), vlak naast dit complex. Bij het opheffen van de kleuterschool (dat werd groep 1 en 2 van de lagere school) is de naam van de Openbare School gewijzigd van ‘de Springplank’ in ’t Kraaienest (de naam van de kleuterschool sedert 1975).

Updated: februari 11, 2015 — 1:28 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.