2012 – Onderzoek naar geluidsoverlast

Knipsel ‘Onderzoek naar geluidsoverlast’ – De Echo April 2012

KORENDIJK – Het college van B en W heeft ingestemd om aan een aantal woningen in Piershil, direct gelegen aan de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje, gevelmaatregelen te treffen om geluidsbelasting te verminderen. In de Wet geluidhinder is vastgesteld dat de maximale geluidbelasting in een woning voor wegverkeerslawaai 43 bB mag zijn. Voor de maatregelen heeft Gemeente Korendijk een subsidieaanvraag gehonoreerd gekregen van de Provincie in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). In voorgaande jaren zijn onder deze regeling eerdere geluidsaneringsmaatregelen uitgevoerd aan woningen aan de Molendijk en het Zwartsluisje in Zuid-Beijerland. Totaal gaat het om 54 woningen. Bewoners van de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje in Piershil ondervinden al geruime tijd hinder van geluid afkomstig van het verkeer op deze lokale wegen. Hiervoor zijn op de Sluisjesdijk binnen de bebouwde kom, al verkeersremmende maatregelen genomen en is snelheidsbeperking van kracht. Deze maatregelen hebben als doel om de geluidbelasting op de gevels en trillinghinder van met name het zwaardere verkeer, te reduceren. De aanvullende gevelmaatregelen zijn nodig om het vereiste binnenniveau te halen. Om te bepalen of gevelisolatie nodig is, zal er door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid eerst een onderzoek moeten plaatsvinden. Dit onderzoek zal bestaan uit een akoestische en bouwkundige inspectie aan de woningen. Of een woning in aanmerking komt voor geluidsisolatie hangt namelijk af van de uitkomsten van dit onderzoek en een aantal aanvullende voorwaarden. Geluidsisolatie betekent dat een woning kan worden voorzien van bijvoorbeeld (extra) naad- en kierdichting, dubbel glas, dakisolatie of geluidgedempte ventilatieroosters. Deze maand worden de betrokken bewoners per brief geïnformeerd. Naar verwachting zal de uitvoering tot halverwege 2013 duren. Voor januari 2014 moeten de werkzaamheden gereed gemeld worden bij de Provincie Zuid-Holland.

Vrachtwagens

Marieke Wolterbeek woont ruim elf jaar aan de Sluisjesdijk en maakt zich al jaren hard om het overlast van het drukke verkeer op de dijk terug te dringen. Uit een recent onderzoek van VVN blijkt dat op een doordeweekse dag tussen 6.00 en 16.00 uur ruim 84 vrachtwagens langskomen. Wolterbeek: ‘Het verkeer passeert op amper een meter mijn huis. Ik sluit elke nacht de ramen aan de dijkkant, omdat ik anders ’s morgens vroeg wakker wordt. Ik heb een tijd geleden al isolerende maatregelen getroffen met het plaatsen van dubbelglas. Hiervoor werd als duurzaamheidmaatregel toentertijd subsidie vanuit de overheid verstrekt. Ik heb mijn geluidsisolatie van het huis omhoog gebracht van een E naar bijna B. Volgens mij heeft zo’n beetje iedereen hier op de dijk al dubbel glas, dus ik ben heel benieuwd welke maatregelen er uit het onderzoek gaan komen.’

Volgens een gemeentelijk woordvoerder heeft de provincie 106.000 euro beschikbaar gesteld en er is nog een restbedrag uit de ISV II subsidie van 32.000 euro. Een woordvoerder van de Omgevingsdienst ZHZ meldt dat het nu nog om een aantal van 25 huizen gaat. ‘Deze woningen staan nog op de zogenaamde A-lijst. Het betreft negentien woningen aan de Sluisjesdijk en zes aan het Zwartsluisje. Al deze woningen hebben deze maand een brief ontvangen, waarna we nu kijken welke woningen interesse hebben voor een onderzoek. Aan de hand van het budget zal gekeken worden hoeveel huizen met welke maatregelen worden aangepakt.’

piershil-knipsel-sluisjesdijk-geluidsoverlast-2012

Updated: februari 11, 2015 — 6:36 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.