2015 – Geen ‘laat maar waaien mentaliteit’ in Korendijk

De provincie Zuid-Holland besloot op 10 december 2014 een inpassingsplan te maken voor de realisatie van windturbines aan locatie Spui Piershil. De provincie zegt hiertoe verplicht te zijn omdat: – Korendijk de samenwerkingsovereenkomst voor locatie Spui Piershil niet heeft ondertekend – de provincie een initiatiefnemer een inpassingsplan niet mag weigeren wanneer die daarom vraagt. In de provinciale samenwerkingsovereenkomst stond dat de gemeente streeft naar een realisering van 15 MW op locatie Spui Piershil. Het wel ondertekenen zou betekenen dat de gemeente vastlegt dat de locatie aan het Spui, de enige locatie is waar de afgesproken 15 MW gerealiseerd mag worden. Dat staat haaks op vastgestelde besluitvormingsprocedure. Bij motie op 29 januari 2013 besloot de raad om in een bottom-up proces haar taakstelling voor windenergie te realiseren, budget vrij te maken voor onderzoek en om conform de bijbehorende procedures mee te werken aan locatie Spui Piershil. De gemeenteraad heeft hiertoe een plan van aanpak met bijbehorende procedures opgesteld. Op basis van de Elektriciteitswet is de provincie pas verplicht een inpassingsplan op te stellen wanneer een gemeente niet meewerkt aan een plan voor een installatie voor windenergie. De gemeente Korendijk werkt wel mee. De initiatiefnemer van locatie Spui Piershil is persoonlijk betrokken bij de vastgestelde procedure. Zijn initiatief doet nog steeds mee in het onderzoek. Conclusie: Locatie Spui Piershil doet mee conform de vastgestelde procedure. De provincie is niet verplicht om het voortouw te nemen. De provincie wil de uitkomsten van het milieuonderzoek van Korendijk niet afwachten en motiveert dat aan de hand van haar besluit in 2006 en de provinciale kaders. Deze motivatie rammelt. Locatie Spui Piershil is geschrapt in de ontwerpnota Wervelender (2009) omdat de locatie te geïsoleerd ligt en niet nabij een economisch complex. In nota Wervelender (2011) is de locatie, op inspraak van één initiatiefnemer, opgenomen als gewenste locatie. Bij het vaststellen van nota Wervelender besloot de provincie dat alle locaties aan de randen van een nationaal landschap onderzocht worden door H+N+S Landschapsarchitecten. Locatie Spui Piershil is daar niet in meegenomen. Nog bijzonderder is, is dat deze locatie zonder m.e.r.-procedure door de provincie is vastgesteld. In de provinciale Verordening Ruimte & Mobiliteit is aangegeven dat geschikte gebieden voor plaatsing van windturbines gebieden zijn waarin wind-energie gecombineerd kan worden met technische infrastructuur, grootschalige bedrijvigheid en grootschalige scheidingslijnen tussen land en water. Wie locatie Spui Piershil kent weet hoe bescheiden het Spui is en dat grootschalige bedrijvigheid en een combinatie met technische infrastructuur in de nabijheid ontbreken. Conclusie: De motivatie van de provincie is historisch onjuist en onvolledig. Dat de provincie vasthoudt aan de opdracht voor het leveren van 15 MW is goed uit te leggen. Waarom de provincie haast maakt met de realisatie van de locatie aan het Spui mist onderbouwing. Gaat het de provincie om de locatie aan het Spui of om het leveren van 15MW? Er zijn meer ondernemers en meer locaties in Korendijk voor het realiseren van 15 MW. Wanneer de provincie hecht aan het halen van haar gestelde doelen zou ze er beter aan doen om samen met Korendijk onderzoek te doen naar een locatie met het hoogste rendement aan groene stroom en met de minste hinder voor de inwoners. Alle inwoners roep ik op om woensdag 21 januari tussen 19:30 uur en 21:15 uur naar de Eendrachtshoeve te Zuid-Beijerland te gaan. Tot 5 februari kunt u een zienswijze indienen. Laat deze kans niet liggen. Marijke Boorsma (fractievz. VVD Korendijk)

Knipsel ‘Geen laat maar waaien mentaliteit’ in Korendijk – Kompas 21 januari 2015

ingezonden-brief-kompas-21januari2015

 

Updated: januari 21, 2015 — 2:28 pm
  1. J.L. van Driel Czn.

    Goed verhaal. Geen spelt tussen te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.