Tag: kaarten

1969 – Kaart polder Oud-Piershil

Een kaart uit 1969, van de polder Oud-Piershil te Piershil. Deze kaart is afkomstig uit het Nationaal Archief (1969 Groot Piershil Toegang 4.ZHPB2 [1857/1974] Inventarisnummer 371a – Polder Groot-Piershil gem. Piershil), de collectie ‘polderreglementskaarten uit de periode 1857-1974’. Deze kaarten en tekeningen zijn vervaardigd in verband met de toezichthoudende functie van het provinciaal bestuur van […]

1947 – Kaart polder Oud-Piershil

Een kaart uit 1947, van de polder Oud-Piershil te Piershil. Deze kaart is afkomstig uit het Nationaal Archief (1947 Polder Oud-Piershil Toegang 4.ZHPB2 [1857/1974] Inventarisnummer 373 – Polder Oud-Piershil gem. Piershil), de collectie ‘polderreglementskaarten uit de periode 1857-1974’. Deze kaarten en tekeningen zijn vervaardigd in verband met de toezichthoudende functie van het provinciaal bestuur van […]

1865 – Gemeentekaart Piershil

Deze gemeentekaart stamt uit 1865 en is afkomstig uit de Gemeente-atlas van Nederland. Deze atlas werd gepubliceerd in de 19e eeuw en is van de hand van Jacob Kuyper. Kuyper tekende in de jaren 1865-1870 kaarten van alle 1200 Nederlandse gemeenten en publiceerde die als atlas. De atlas werd in 1871 uitgegeven door Hugo Suringar […]

1860 – Kaart Noordpolder

Een kaart uit 1860, van de Noordpolder te Piershil. Deze kaart is afkomstig uit het Nationaal Archief (1860 Noordpolder Piershil, Toegang 4.ZHPB2 [1857/1974] Inventarisnummer 323 – Noordpolder van Piershil gem. Piershil), de collectie ‘polderreglementskaarten uit de periode 1857-1974’. Deze kaarten en tekeningen zijn vervaardigd in verband met de toezichthoudende functie van het provinciaal bestuur van […]

1858 – Kaart polder Klein-Piershil

Een kaart uit 1858, van de polder Klein-Piershil te Piershil. Deze kaart is afkomstig uit het Nationaal Archief (1858 Klein Piershil, Toegang 4.ZHPB2 [1857/1974], Inventarisnummer 372 – Polder Klein-Piershil gem. Piershil), de collectie ‘polderreglementskaarten uit de periode 1857-1974’. Deze kaarten en tekeningen zijn vervaardigd in verband met de toezichthoudende functie van het provinciaal bestuur van […]

1820 – Kadastrale kaarten

In 1810 wordt Nederland ingelijfd bij Frankrijk, met als gevolg dat de grondbelasting wordt ingevoerd. Voor die belasting wordt gestart met opmeten, schatten en tenaamstelling van grondeigendom. Daarmee begint de opbouw van het Kadaster. Sinds 1832 bestaat het Kadaster officieel. Alvorens het kadaster op 1 oktober 1832 kon worden ingevoerd, was een lange tijd van […]

1736 – Plattegrond Piershil

Een hele bijzonder plattegrond: van het dorp Piershil gemaakt op 8 en 13 augustus 1736. Het beroemde Hof van Piershil is goed te zien, natuurlijk ook de kerk en de pastorie. De haven wordt hier de wijtwatering genoemd, de Sluisjesdijk is de ‘Dijk na de Hitsert’. Ook te zien de school, toen nog gevestigd in […]

1615 – Kaart eiland van Koorndijk

Deze kaart werd vervaardigd in november 1615 door de landmeter Jacob Coenraedtsz. Te zien is dat het eiland Koorndijk (Goudswaard) werd gescheiden van Piershil door de rivier de Wielinge. Over deze rivierschreef Rien Alewijn in zijn boek Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard: “Ten westen van het eilandje Gramina Ever Ockers liep de Swaneblake zuidwaarts […]

1598 – Kaart van de gorzen

Een kaart van 27 augustus 1598, afkomstig uit het Nationaal Archief (1143A-1143C), getiteld: ,,Kaart van de gorzen, aanwassen en platen voor den Oud- en Nieuw-Beijerlandschen dijk en den polder de Koorndijk”. Datum: 27 Augustus 1598. Afmetingen 0.74 – 0.91 m, Vervaardigd door Dirck Adriaenszoon Schelven, Schaal van 100 Putsche roeden=0.147 m. Kaart – 1598 (klik […]

1596 – Kaart van de gorzen

Fraai exemplaar uit 1596, afkomstig uit de Collectie Hingman van het Nationaal Archief (4.VTH, inventarisnummer 2163). Kaart van de gorzen en aanwassen van Oud- en Nieuw-Beijerland genaamd den Hitzerd, Afmetingen 0.96 x 0.61 m, Manuscript, Schaal van 160 roeden:0.075 m. Kaart – 1596 (klik voor een vergroting) Enkele uitsneden van deze kaart

1525 – Bedijkt Piershil

Deze kaart is afkomstig uit de ‘Archives Nationales’ in Parijs. Onderzoeker (en oud-dorpsgenoot) Dusty Jacobs over de kaart: ,,Volgens mij is dit de oudst bekende kaart met bedijking. Ik denk zelf dat de kaart echt in of net na 1525 is geproduceerd, omdat er geen huizen staan aangegeven en andere dijkringen ontbreken”.   Kaart – 1525 […]

1516 – Onbedijkt Piershil

 Fraai exemplaar van omstreeks 1516, afkomstig uit de Collectie Hingman van het Nationaal Archief (4.VTH, inventarisnummer 2081). Kaart van de uiterlanden of gorzen van Putten,geëxhibeerd door Dirk van Almonde c.s. Afmetingen 0.81 x 0.45 m Met dekverw op linnen getekend. Kaart – 1516 (klik voor een vergroting) Een uitsnede van deze kaart