Tag: kerk

2024 – Actie behoud dorpskerk

In 2024 wordt voor de vierde keer de actie “Behoud de dorpskerk van Piershil” gehouden. ,,Terwijl de Actie Kerkbalans met name gericht was op onze eigen gemeenteleden, is de Actie Dorpskerk gericht op alle inwoners van Piershil om bij te dragen aan het behoud van de dorpskerk als kenmerkend historisch hart van het dorp. Op deze […]

2019 – Gezien vanuit de kerktoren

Tijdens de tweede fase van het onderhoud van de kerktoren (zie 2019 – Onderhoud aan de toren) kreeg ik toestemming om naar boven te klimmen. Deze foto’s en filmbeelden zijn van 3 mei 2019. Video ‘Gezien vanuit de kerktoren’ – mei 2019 https://piershil.com/video/2019-piershil-kerktoren-uitzicht.mp4 Fotoserie ‘Gezien vanuit de kerktoren’ –  3 mei 2019

2019 – Onderhoud aan de toren

In Piershil is de tweede fase van start gegaan bij het onderhoud van de kerktoren. Na het stabiliseren van de toren is het nu tijd voor onderhoud aan en vervanging van baksteen, lood en leisteen. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is door de gespecialiseerde restaurateur Koninklijke Woudenberg uit Ameide een stelling gebouwd, de kerktoren […]

2012 – De haan van de kerk

Op dinsdag 4 december 2012 werd de haan van de kerktoren verwijderd voor een opknapbeurt. Na de schoonmaak en renovatie werd de glimmende haan op 4 april 2013 weer terug geplaatst. Foto’s ‘Het verwijderen van de haan’ – 4 december 2012 Gerrit Biesheuvel maakte deze foto’s op 4 december 2012. Leen van Gameren poseert met […]

2008 – De kerk in het licht

In de avonduren wordt de kerk verlicht door enkele schijnwerpers. De ‘kerk in het licht’ is een prachtig gezicht. Foto’s ‘Kerk in het licht’ – 2008 en 2009  De twee bovenste foto’s zijn gemaakt op 30 december 2008. De foto bij het monument werd gemaakt op 3 februari 2009, tijdens een sneeuwbuitje.

2007 – De kerk vanuit een hoogwerker

Op 14 april 2007 bood neef Barry Bouman aan wat foto’s te maken vanuit zijn hoogwerker. Na een klus met een boom maakten we van de gelegenheid gebruik om met de geleende hoogwerker wat plaatjes te schieten in Piershil. Dat leverde mooie plaatjes op, ook van de kerk. Fotoserie ‘De kerk vanuit een hoogwerker’ – […]

1984 – Kerkepad boekje

In een speciaal Kerkepad boekje werd in 1984 de kerk en haar interieur beschreven. Dit naar aanleiding van een bezoek aan Piershil door dit populaire televisieprogramma van de NCRV (zie 1984 – Kerkepad in Piershil). De volledige inhoud van dit boekje kunt u hier lezen, met links naar al het fraais in de kerk. Kerkepad […]

1984 – Kerkepad in Piershil

In 1984 werd er in het televisieprogramma Kerkepad van de NCRV aandacht besteed aan de kerk in Piershil (zie ook: 1984 – Kerkepad boekje). Deze serie was vanaf 1976 twee decennia lang bij de NCRV te zien. In het programma werd de geschiedenis belicht van Nederlandse kerken en kloosters, ondersteund met sfeerplaatjes en beelden van […]

1983 – Luidklok Piershil onder mes

In 1983 haalde de luidinstallatie het nieuws, het was tijd voor reparatie en onderhoud. Artikel ‘Luidklok Piershil onder mes’ – 15 november 1983 Piershil — De luidinstallatie in de toren van de Hervormde kerk in Piershil is al een poosje kapot, maar als het aan B en W ligt, kunnen de kerkgangers binnenkort weer op […]

1983 – Emeritaat dominee Van de Graaf

In juni 1983 ging dominee J. van de Graaf met emeritaat. Op een afscheidsavond en tijdens een speciale kerkdienst werd afscheid genomen van de 65-jarige dominee.  Artikel ‘Piershilse predikant met emeritaat’ – juni 1983 In onderstaand artikel wordt zijn naam abusievelijk als Van der Graaf vermeld; correct is Van de Graaf. Ik heb dat in […]

1981 – Bende kerkrovers in Piershil

Begin jaren tachtig werd de kerk van Piershil bezocht door een bende kerkrovers. De buit in Piershil stelde niet veel voor, er werden en worden geen kostbaarheden bewaard in het kerkgebouw. Andere kerken kwamen er beduidend slechter af, getuige een artikel in de krant.  Artikel ‘Bende kerkrovers gepakt’ – Algemeen Dagblad 26 februari 1982 Buit […]

1979 – Een rijkelijk bezit

In 1979 publiceerde het Nieuwsblad Hoeksche Waard een artikel over de gerestaureerde kerk van Piershil. Vooral het rijkelijke bezit aan banken en borden maakte veel indruk op de schrijver Wim Abrahamse. Knipsel ‘Rijkelijk bezit aan statiebanken en wapenborden’ – 3 augustus 1979 De kerk van Piershil staat vooral bekend om haar rijkelijk bezit aan ambachtsheren- […]

1976 – De drie ramen

De Vrouwenvereniging ‘Wees Getrouw’ heeft ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan in 1976 een drietal ramen geschonken (zie ook 1976 – 25-jarig jubileum Wees Getrouw). Deze ramen stellen voor: de zaaier, de goede herder en een afbeelding met de tekst ‘Gods woord houdt stand in alle eeuwigheid’. Foto’s ‘De drie ramen’ De zaaier. De goede […]

1976 – 25-jarig jubileum ‘Wees Getrouw’

Op 20 januari 1976 werd in dorpshuis Renesse het 25 jarig jubileum gevierd van de in 1950 opgerichte vrouwenvereniging ‘Wees Getrouw’. Foto’s ’25 jarig jubileum Wees Getrouw’ – 1976 Peter en Tineke Hensen bij het gastenboek. Bas Hensen houdt zijn welkomstwoord, op de voorgrond zitten de dames Van Bergeijk, Ouwens en Oprel. Mevrouw De Heer […]

1971 – De nieuwe kerk van Piershil

In de loop van de twintigste eeuw werd het steeds duidelijker dat de eeuwenoude kerk van Piershil in verval begon te raken. De toren stond scheef en verkeerde in slechte staat, het kerkschip vertoonde scheuren. Een chronologisch overzicht van alle activiteiten die in van de Tweede Wereldoorlog tot 1971 leidden tot een nieuwe toren en […]

1971 – De heropening van de kerk

Op 21 december 1971 werd het nieuwe kerkgebouw, met een capaciteit van 200 zitplaatsen, officieel in gebruik genomen. Bij de opening benadrukte Dhr. C.J. Bardet van de Rijksdient voor Monumentenzorg het spijtig te vinden dat een restauratie onmogelijk was gebleken. Hij noemde de nieuwbouw en de restauratie van het interieur geslaagd maar door het verdwijnen […]

1970 – Vlag in de kap

Op woensdag 19 augustus 1970 verscheen de vlag op het nieuwe kerkschip van Piershil, ten teken van het bereiken van de top. Het personeel van de fa. Woudenberg werd verrast op fruitbakjes als variant op het traditionele ‘pannenbier’. Foto ‘Vlag in de kap’ – 19 augustus 1970 Artikel ‘De vlag in de kap’ – augustus […]

1970 – Gezien vanuit de kerktoren

Het uitzicht vanuit de kerktoren van Piershil is prachtig. Deze foto’s dateren van 5 mei 1970, het is feest in Piershil vanwege bevrijdingsdag. Foto’s ‘Gezien vanuit de kerktoren’ – 5 mei 1970 De houten kantine op het voetbalterrein is waarneembaar, terwijl helemaal rechts onder het oude brandweerhok is te zien. Verder een mooi zicht op […]

1970 – De eerste steen

Nadat de betonwerkers aan de slag waren gegaan kon op vrijdag 24 april 1970 de officiële eerste steen worden gelegd door burgemeester P.G. Vries. Op een al een meter opgetrokken topmuur metselde de Burgemeester een ijsselsteentje op de plaats waar later de preekstoel moest worden geplaatst. Foto’s ‘De eerste steen’ – 24 april 1970 Veel […]

1970 – Catechisatie in het schoolhuis

Vanwege de beoogde restauratie van de kerk moesten de catechisatielessen in het begin van de jaren zeventig elders worden gegeven. Het groepje Piershilse jongens en meisjes is hier vastgelegd in het schoolhuis van de oude school, onderaan de Molendijk. Deze school stond destijds op de nominatie om te worden gesloopt, maar als tijdelijke opvangruimte voldeed […]

1970 – De eerste paal

Er ging wat tijd overheen en discussie aan vooraf maar in 1970 was het dan zover: de eerste paal van het nieuwe kerkschip werd geslagen. Onder toeziend oog van predikant J. v.d. Graaf en een aantal leden van de Kerkeraad werd op dinsdag 3 februari 1970 tegen twaalf uur de eerste paal geslagen. Dat ging […]

1970 – Nieuwbouw in oude stijl

Nadat was gekozen voor een ‘nieuwbouw in oude stijl’ werd het gebouw op historisch verantwoorde wijze vervolmaakt. De oorspronkelijke T-vorm werd losgelaten en aan het nieuwe langwerpige gebouw, op de plaats waar vroeger de zijvleugel was, werd een nieuwe consistorie aangebouwd, met daarboven een vergaderruimte. Zie ook: 1970 – Fotoserie Nieuwbouw in oude stijl In december […]

1968 – De afbraak van de oude kerk

Nog in 1968 werd begonnen met de afbraak van de oude kerk, nadat restauratie onmogelijk bleek. Deze werkzaamheden werden, onderbroken door een strenge winter, in 1969 afgerond. Dominee Jan van de Graaf maakte deze fotoserie. Fotoserie ‘De afbraak van de oude kerk’ – 1968 Rechts staat Bas Bosman, kerkvoogd bij de kerk. Voor de sloop […]

1968 – Restauratie wordt nieuwbouw

Op 24 mei 1968, tijdens de eerste bouwvergadering, was het iedereen al duidelijk dat er van restauratie van de kerk helemaal geen sprake kon zijn. De staat van het gebouw was erbarmelijk, ‘onverantwoord om te restaureren’, zo luidde het oordeel. De geplande restauratie veranderde in een nieuwbouw ‘oude stijl’. Door die constatering begon de touwtrekkerij […]

1968 – Kerkdiensten in het dorpshuis

Op zondag 5 mei 1968 vond vanwege de sluiting van de kerk de eerste kerkdienst in dorpshuis Renesse plaats. Aanvankelijk hoopte men in mei 1970 weer terug te kunnen naar het nieuwe kerkgebouw. Dat bleek ijdele hoop, het werden liefst drie jaren. Over de aanzienlijke kostenstijging en de noodzakelijke grondruil werd maandenlang onderhandeld. Foto ‘Kerkdienst […]

1968 – Kerk veranderd in een ruïne

Na het verwijderen van al het meubilair werden de steigers geplaatst, in en rondom het kerkschip. De restauratie kon gaan beginnen, zo was het plan. Al tijdens het leegmaken van het gebouw waren er al snel twijfels, in de krant werd zelfs gesproken over de transformatie in een ruïne.    Fotoserie ‘De steigers zijn geplaatst’ […]

1968 – Het uitbreken van het interieur

In mei 1968 gingen de werkzaamheden van start: het uitbreken van het interieur. Als eerste werden orgel, banken, preekstoel, rouwborden en de grafzerken uit het T-vormige gebouw verwijderd, daarna volgde de rest. Sommige spullen werden opgeslagen in het Meestershuis, anderen werden afgevoerd voor restauratie. Alles moest leeg, zodat er steigers konden worden geplaatst. Fotoserie ‘Het […]

1968-1971 – Personen gekiekt

In het voorjaar van 1968 begon de restauratie van de kerk, de werkzaamheden duurden tot 1971. Dominee Jan van de Graaf maakte dia’s gedurende het gehele project. De dominee kiekte diverse personen, waar onder personeelsleden van de fa. Woudenberg uit Ameide. Fotoserie ‘Personen gekiekt’ – 1968-1971 Janus van Bochove neemt een kijkje, met een zwart-witte […]

1968 – Plattegrond rondom de kerk

Zoals te zien is op de plattegrond uit 1968, zoals getekend door Juffrouw ’t Hart (en gemoderniseerd door mij), stond de kerk in een dichtbebouwd gebied. Pas na de sloop van alle huisjes, de oude school en tenslotte ook het Meestershuis kreeg het gebied rondom de kerk haar huidige open karakter. Plattegrond ‘Rondom de kerk’ […]

1967 – Strijkt u vele keren…

Dat de onvermijdelijke restauratie van de kerk veel geld zou gaan kosten was in het eerste deel van de twintigste eeuw al duidelijk. Al in 1942 werd een restauratiefonds opgericht. Door middel van vele acties werd geld ingezameld, de vrouwenvereniging Wees Getrouw (zie ook 1951 – Reglement Wees Getrouw) speelde daarin een belangrijke rol. Onderstaande […]

1966 – Emeritaat dominee Okken

Dominee Okken ging officieel op 25 januari 1966 met emeritaat. Nog regelmatig keerde hij terug naar Piershil om te preken. Hij was ook aanwezig bij de eerste steenlegging van de nieuwe kerk in Piershil, in 1971. Ds. Okken overleed op 26 september 1971. Artikel Ds. W. Okken (70) – oud predikant van Piershil – overleden […]

1963 – Filmpje vanuit de kerktoren

Tijdens de restauratie van de kerktoren (1963-1964 – Restauratie van de kerktoren) klom Gerard Hollander met zijn 8mm-camera naar boven en maakte dit filmpje van het dorp Piershil. Filmpje vanuit de kerktoren – 1963-1964 Eerst zien we beelden van de toren in de steigers; daarna beklimt Gerard deze en zien we arbeiders aan het werk. […]

1960 – Piershil werkt voor behoud kerk

In juli 1960 bracht een journalist van de krant een bezoek aan dominee Okken. Het wel en wee van de kerk werd besproken, ,,de bewoners mogen er met recht trots op zijn”. Artikel ‘Piershil werkt voor behoud van zijn fraaie kerk’ – ‘Hoekschewaardje’ 6 juli 1960 Vrouwenver. ,Wees Getrouw’ deed de eerste stap Piershil is maar […]

1959 – Kerstviering van de jeugdverenigingen

Op 23 december 1959 vierden de vier jeugdclubs van Piershil gezamenlijk het kerstfeest, in de consistorie van de oude kerk. De jonge meisjesvereniging heette ‘de jonge ranken’ en de jonge jongens droegen de naam ‘mosterdzaadje’. De oudere meisjesclub heette Gevemalia en de knapenvereniging droeg de naam ‘Onesimus’. Foto’s ‘Kerstviering van de jeugdverenigingen’ – 23 december […]

1955 – Eeuwenoude kerk in verval

In de krant van 17 oktober 1955 verscheen een artikel over de staat van de kerk in Piershil. Het artikel in de Rotterdammer liet er geen twijfel over bestaan, er moest iets gebeuren. Toch zou het nog bijna 15 jaar duren voordat er verandering kwam in de situatie. Knipsel ‘Eeuwenoude kerk in verval’ – De […]

1952 – Hoog bezoek in de kerk

Op 12 mei 1952 werd Piershil aangesloten op het buizennet der drinkwaterleiding. Rondom alle feestelijkheden bracht de Commissaris der Koningin, Lodewijk Albert Kesper, ook een bezoek aan de Hervormde Kerk van Piershil. Persfoto ‘Hoog bezoek in de kerk’ – 12 mei 1952 Van links naar rechts:  A. Groenenberg (secr.kerkvoogd), A. Bouman (pres.kerkvoogd), H.A.N. Dinger van […]

1947 – Afscheid van dominee Speelman

Op zondag 26 oktober 1947 nam Dominee Speelman afscheid van Piershil, na ruim 12 jaar dienst vertrok hij naar Vledder. Knipsel ‘Vertrek naar Vledder’ – Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde 31 oktober 1947  Zondag nm. nam Ds. Speelman, Ned. Herv. pred. alhier, afscheid van zijn gemeente, wegens vertrek naar de gemeente Vledder (Dr.) […]

1944-1945 – Waterschade in WO2

In de Tweede Wereldoorlog kreeg de kerk ernstig te lijden. Oorzaak was de inundatie van de polder, op last van de Duitse bezetter. Piershil werd daarbij onder water gezet om een eventuele invasie van de geallieerden te bemoeilijken. Dit duurde uiteindelijk van februari 1944 tot mei 1945.  De vloerbedekking, de stoelen, het koperwerk aan de […]

1943 – Klokkenroof door de Duitsers

De twee Piershilse luidklokken werden in 1943 door de Duitsers uit de toren verwijderd. Op 12 januari 1943 werd de kleine klok van Specht naar beneden gehesen en per vrachtwagen afgevoerd. De grote klok van Ouderogge was op 23 juni 1943 aan de beurt. Luidklokken werden overal in Europa gevorderd, met als bestemming de smeltovens […]

1935 – In de bouwstelling

Een zeldzame kans op uitzicht over het dorp laat niemand zich ontnemen. Deze foto’s zijn van omstreeks 1935, gemaakt tijdens werkzaamheden aan het kerkgebouw. Foto’s ‘In de bouwstelling’ – 1935 Twee Piershilse dames zijn naar boven geklommen, in de bouwstelling. Zo te zien is achter hen het dak van de consistorie te zien en links […]

1934 – Emeritaat dominee Smit

In de periode 1920 tot 1934 was Gerrit Thomas Smit bijna 14 jaar predikant te Piershil. Hij was een zoon van Hendrik Smit en Trijntje Voerman, geboren te Blokzijl op 7 mei 1859. Op 23 februari 1894 trouwde hij te Steenwijk met Anna Martha Beverwijk, zij was een dochter van Johannes Beverwijk en Trijntje Scheepstra, […]

1927 – Meisjesvereniging Wees Getrouw

De meisjesvereniging Wees Getrouw speelde in de Twintigste Eeuw een belangrijke rol binnen het kerkelijk leven. Deze vereniging zette zich in voor de kerk op vele manieren. Zo werden er diverse activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. Ook op het gebied van de kerkschoonmaak maakten de dames zich veelvuldig verdienstelijk. Knipsel ‘Gemaakte goederen uitgereikt’ […]

1918 – Afscheid van dominee Roskott

Op 10 november 1918 nam dominee Roskott afscheid van Piershil, hij vertrok naar Giessen-Nieuwkerk. Knipsel ‘Afscheid B.N.J. Roskott’ – De Nederlander 16 oktober 1918 De. B. N. J. Roskott te Piershil hoopt Zondag, den 10den Nov. 1918 afscheid te nemen van de Ned. Herv. gemeente te Piershil en Zondag den 17den November 1918 zijn intrede […]

1915 – Naaivereniging Wees Getrouw poseert

Een foto van de naaivereniging ‘Wees Getrouw’, van de Nederlands Hervormde Kerk te Piershil. Geschat uit 1915, zie ook 1912 – Christelijke naaivereniging Wees getrouw Foto ‘Naaivereniging Wees Getrouw poseert’ – 1915 Staand v.l.n.r.: Pie(tertje) Zwijnenburg (geboren 23 december 1888 in Piershil), Grietje Buitendijk (later gehuwd met Van Prooijen), onbekend en Willemijntje Zwijnenburg (geboren 12 februari […]

1914 – Het orgel

Op 11 mei 1914 berichtte de krant dat Ds. B. N. J. Roskott, Ned Herv. predikant te Piershil, het initiatief nam om gelden te verzamelen voor een nieuw orgel in de kerk. In een week tijds werd reeds f. 1000,- voor dat doel bijeengebracht. Van deze opbrengst werd een tweedehands orgel geplaatst (door Mart Vermeulen, […]

1856 – De pastorie van Piershil

Op 22 maart 1856 werd door de kerkvoogd C. Greyn de eerste steen gelegd van de nieuwe pastorie. De oude en kleinere pastorie, gelegen op dezelfde plaats aan de Voorstraat, verkeerde in slechte staat en moest worden vervangen. Hiertoe werd o.a. subsidie aangevraagd bij Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland en bij het fonds voor Noodlijdende […]

1850 – Gedenk den armen

Al vanaf de middeleeuwen werd in Nederland de zorg voor de oudere, arme of zieke medemens overgelaten aan kerkelijke liefdadige instellingen. Later kwamen daar wettelijke regelingen, maar in de kerk is het zorgen voor de armen altijd doorgegaan. In het archief van de kerk te Piershil bevindt zich een alleraardigste herinnering aan vervlogen dagen. Een stokoude […]

1755-1794 – De vier rouwborden

In de kerk van Piershil hangen een viertal rouwborden; twee van de familie Gevers-Noorthey (in rococostijl, tijd van Lodewijk XV) en twee van de familie Meerman-van Schoonhoven (rechthoekig en strakker van vorm, passend in de overgangsperiode naar een volgend stijltijdperk). De borden van de heren zijn te herkennen aan de helm boven de wapens; die […]

1750 – Memorie van begraven lijken

Over 1750 werd deze jaaropgave gemaakt voor begrafenis bedienaar. De tekst op de onderstaande afbelding werd getypt door Juffrouw ’t Hart, overgenomen uit het kerkarchief van Piershil. Memorie van begraven lijken – 1750 Het jaar van 1750 4 Jan. Een kind van Hend. Van Wamelen, oud ¼ jaar (0,16) 12 Jan. Sijbrand Jacobsz Mast, oud […]

1746 – Het tien geboden bord

Op dit bord is te zien hoe schoolmeester Willem van der Hoek in juni 1746 met zwierige hand de Tien Geboden en de teksten Deuteronomium 6 : 5,6,7,8,9 heeft gekalligrafeerd. Meester Willem van der Hoek (geboren 1707) werd aangesteld als schoolmeester, koster en voorzanger op 21 maart 1734. Na zijn overlijden in 1757 werd hij […]

1745 – Ambachtsherenbank

De ambachtsherenbank bevindt zich links van de preekstoel en dateert uit 1745. Zij geeft plaats aan zes personen en is voorzien van een overdekking waarop twee wapens zijn te zien. Eigenlijk zijn het twee banken, één voor de heren en één voor de dames. De versiering van de eikenhouten banken is uitgevoerd in barokstijl (Lodewijk […]

1709 – Aanstelling Willem van Anraadt

In 1709 werd Willem van Anraadt aangesteld. De tekst op de onderstaande afbelding werd getypt door Juffrouw ’t Hart, overgenomen uit het kerkarchief van Piershil. Aanstelling Willem van Anraadt – 10 december 1709     De Eerwaarde kerkenraad van Jezus Christus gemeinte te Piershil heeft de persoon van Willem van Anraadt, schoolmeester en voorzanger te Herkinge […]

1690 – Een portret van Antonius Bynaeus

In de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam bevind zich een prent van de predikant Anton Bynaeus, gemaakt door Pieter Schenk (1660-1711), een Duitse graveur en kaartenmaker. Antonius Bynaeus werd geboren in Utrecht op 6 augustus 1654. Hij studeerde theologie in Utrecht, als proponent te Amersfoort op 18 april 1680 beroepen naar Piershil. In het overzicht […]

1664 – Kerksubsidie vanuit Purmerend

In september 1664 gaven de stadsbestuurders van Purmerend een som geld als subsidie aan de kerk in Piershil. Schenkingen – meestal in de vorm van glasramen, gebrandschilderd of blank glas,  vond de gehele 17de eeuw plaats. Purmerend schonk in heel Noord-Holland – maar ook daarbuiten – zo’n 25 kerkramen. Bovendien werden schenkingen gedaan in de vorm […]

1659 – Tot de gemeente gekomen

Onderstaand overzicht toont ‘de namen van de ledematen, die tot de gemeijnte van Jezus Christus in Piershil zijn gecomen’, in het jaar 1659. De tekst op de onderstaande afbeelding werd getypt door Juffrouw ’t Hart, overgenomen uit het kerkarchief van Piershil.  Tot de gemeente gekomen – 1659 Namen van de ledematen, die tot de gemeijnte […]

1650 – Schout- en schepenbank

De schout- en schepenbank staat rechts van de preekstoel en dateert uit het midden van de 17de eeuw. Zij telt een achttal zitplaatsen (voor de schout en zeven schepenen) en de overdekking is versierd met een drietal wapens. Foto ‘Schout- en schepenbank’ – 2007 Foto’s ‘Wapens in de bank’ – 2007 Aan de linkerkant zien […]

1648 – Avondmaalstel

Het avondmaalstel is in gedeelten aan de kerk geschonken, het oudste object stamt uit 1648. In 1972 is de kerk ook verrijkt met een avondmaalstafel. Het avondmaalstel bestaat uit: a. een tinnen wijnkan. b. twee zilveren bekers (de grootste), thans in gebruik als geldbekers. Zij dragen de inscriptie van de gever, nl. wapen en naam […]

1648 – De wapensteen

Deze zogenaamde wapen- of fundatiesteen is afkomstig uit het buitenverblijf van de Ambachtsheer van Hesse: het Hof van Piershil (Anno 1648). Deze steen bevindt zich tegenwoordig links van de preekstoel, rechts boven de ambachtsherenbank. De steen werd ontdekt tijdens de afbraak van de kerk in 1968, verstopt en ingemetseld achter het orgel. Waarschijnlijk heeft iemand […]

1643 – Preekstoel met doopvont

De gebeeldhouwde preekstoel dateert uit 1643. De leuning langs de trap geeft nog aan hoe het voor de renovatie nog aanwezige doophek er uit zag, nl. een opengewerkt bovendeel en nagebootste kettingschalmen. Aan de preekstoel is een doopbekkenhouder bevestigd. Dit doopbekken rust op zijn beurt op een gekronkelde slang met open bek. Op de rand […]

1626 – Grafzerken in de kerk

Vroeger was het gebruikelijk dat invloedrijke burgers werden begraven in de kerk. Die gewoonte hield stand zo lang de oppervlakte van de kerkvloer dat toeliet. Zelfs toen de vloer van de Piershilse kerk nagenoeg geheel was bedekt met grafzerken werd nog gepoogd om de overledenen zo dicht mogelijk bij de kerk te begraven. Bij de […]

1621- Overzicht predikanten van Piershil

De eerst predikant die in Piershil werd beroepen was Reijnerus Vervooren, in 1621. Vanaf 1581, toen nog gecombineerd met Korendijk, werden er al predikanten beroepen te Piershil. Beroepen worden betekent niets anders dan aangesteld of benoemd worden. Emeritaat is de naam voor het pensioen van een hoogleraar of geestelijke. Emeritus betekent letterlijk van het Latijn […]

1581 – Een zestiende-eeuwse kerk

In 1581 beschikte de Hervormde Gemeente Piershil met Corendijck (Goudswaard) over één predikant. Piershil en Corendijck waren toen nog eilanden, gescheiden door de rivier Swaneblake, later de Wielinge genoemd. Bij slechte weersgesteldheid of hoge waterstand was het predikambt in beide gemeenten niet uitvoerbaar. In 1597 werd te Corendijck (Koorndijk, Goudswaard) beroepen ds. Jan Aartz. Tekman […]

1307- Geloofsgemeenschap in Piershil

Als geloofsgemeenschap werd de kerk van Piershil al in 1307 door Nicolaas van Putten gesticht. Hij voorzag de kerk van een deken, een vicaris en tien kanunniken (koorheren). Doordat Piershil later weer in de golven verdween zijn hiervan geen restanten te vinden. Na de bedijking in 1525 is er weer een kerk gebouwd. Al op een […]