Tag: Piershil 450 jaar

2018 – Herinneringen aan de Piershilse feestweek: “Het leek Parijs wel”

Dit artikel is gepubliceerd in de Hoeksche Waard Exclusief van juni 2018. U kunt dit artikel downloaden in PDF-formaat: HWE-06-2018-adverhorst-piershil450 In 1975 werd in Piershil stil gestaan bij het 450 jarig bestaan van het dorp. En hoe! Onder de bezielende leiding van de aardappelhandelaar Ad Verhorst werd het verenigingsleven gemobiliseerd. De Piershilse feestweek werd een […]

Veel lof na het feest

Na het feest wordt de balans opgemaakt. Zowel organisatie, gemeente, publiek en pers komt superlatieven te kort om het feest te beschrijven. De feestweek in Piershil was met recht een feest dat eens in de 450 jaar wordt gehouden. “De moeder van alle Piershilse feesten” stond vanaf 1975 voorgoed in ieders geheugen gegrift. Na afloop […]

21 juni 1975: Taptoe

Zaterdag 21 juni, 21.30 uur: Taptoe. Het sluitstuk van de feestweek was de taptoe. Deze taptoe werd geheel  verzorgd door de federatie van muziekverenigingen in de Hoeksche Waard. Hieraan namen ongeveer 600 muzikanten deel o.l.v. de heer Lageweg. Het geheel speelde zich af op het voetbalveld van VV Piershil. Foto’s ‘Taptoe’ (terrein VV Piershil) Wim van der […]

21 juni 1975: Rallycross

Zaterdag 21 juni, 14.00 uur: Autocross. De autocross werd gehouden op het bouwterrein (en daarvoor de speelweide) aan de Wilhelminastraat. Dit evenement werd aangekondigd als een groots gebeuren, waaraan internationale rallyrijders deelnamen. De rally in het dorp ontpopte zich tot een oorverdovend spektakel. Het mooie stukje bouwgrond werd omgeploegd en het was flink stofhappen voor de aanwezigen. Desalniettemin was […]

21 juni 1975: Prestatieloop

Zaterdag 21 juni, 11.00 uur: Prestatieloop. Deze prestatieloop werd georganiseerd door de bekende Piershilse langeafstandloper Piet Bouman. Er kon op twee afstanden worden ingeschreven, te weten 3,5 en 7 kilometer. Iedere deelnemer die de afstand uitliep, kreeg een herinneringsmedaille. Flyer Prestatieloop Fotoserie ‘Prestatieloop’ De start van de 3.5 kilometer loop De start van de 7 kilometer loop Op deze […]

20 juni 1975: Braderie Antiekmarkt

Vrijdag 20 juni, 18.00 uur: Braderie c.q. antiekmarkt in de Voorstraat. Op vrijdagavond werd in de Voorstraat van Piershil een braderie c.q. antiekmarkt geopend. Het publiek kon zich bij de vele kraampjes laten informeren door kunstenaars. Er werd ook antiek verkocht en, zoals op iedere rommelmarkt, tal van andere artikelen. Foto’s ‘Braderie antiekmarkt’ Langs de kraampjes […]

19 juni 1975: Volksgericht

Donderdag 19 juni 1975, 18.45 uur: Volksgericht. De aankondiging in het programmaboekje luidde als volgt: Het “Volksgericht”. Dit unieke gebeuren mag u niet missen. De opzet en uitvoering blijven vooralsnog geheim. Het vindt plaats in de Voorstraat en we kunnen u alleen maar vragen tijdig aanwezig te zijn”. Het bleek dus te gaan om een demonstratie […]

19 juni 1975: Levend damspel

Donderdag 19 juni 1975, 16.00 uur: Levend damspel. In de Voorstraat hielden de leerlingen van de Christelijke Basisschool “de Wegwijzer” een levend damspel. Twee onderwijzers (Links is Dhr. F.J. Versteeg te zien) stonden op trapjes en dirigeerden de kinderen, met witte en zwarte hoedjes, als damstenen over het bord. Fotoserie ‘Levend damspel’    

Ook de scholen doen mee

Tijdens de feestweek deden ook de scholen in Piershil mee aan de festiviteiten. De openbare basisschool ‘De springplank’, de christelijke basisschool ‘De wegwijzer’en de kleuterschool ‘Het kraaiennest’ organiseerden verschillende activiteiten tijdens de feestweek. Op die manier werden alle kinderen van het dorp automatisch betrokken bij de feestvreugde. Hoofdonderwijzer Jack op ’t Hof van de basisschool […]

Piershilse liederen

Piershil heeft sedert de jaren dertig van de twintigste eeuw een eigen lied. Het lied is getiteld ‘Cheerio, Cheerio’. Speciaal voor het feest werd nog een lied geschreven: ‘Piershil, met ijzersterke wil’. Knipsel ‘Lied’ Tijdens de viering van Piershil 450 jaar werd dit lied in ere hersteld en sindsdien weer veelvuldig gezongen. Piershil lied (wijze: […]

17 juni 1975: Concours Hippique

Op 17 juni 1975 was het tijd voor de Concours Hippique, langs de Koningin Wilhelminastraat aan de Oostzijde van het dorp (Piershil 450 jaar). Dinsdag 17 juni 1975, 19.00 uur: Concours Hippique, welke werd georganiseerd en gepresenteerd door de pony- en ruitervereniging “Johan Willem Friso” uit Maasdam. Voorafgaande aan het concours werd een parade afgenomen door burgemeester, schout en schepenen. […]

In het dorp is van alles te doen

Het kleine dorp Piershil staat volledig in het teken van het feest. De organisatie heeft er voor gezorgd dat niemand zich hoeft te vervelen. Tijdens de feestweek worden er tal van voorzieningen getroffen. Onder het kopje “Algemene Mededelingen” in het programmaboekje laat de organisatie het volgende weten: 1. Gedurende de gehele manifestatie hebben wij de beschikking […]

16 juni 1975: Rugbywedstrijd

Maandag 16 juni 1975, 18.45 uur: Rugbywedstrijd tussen de clubs uit Etten-Leur en Wateringen. De kickoff op het voetbalveld van VV Piershil werd gedaan door de schout, Ad Verhorst. Deze rugbywedstrijd was destijds een primeur voor de Hoekschewaard. ‘Een unieke gelegenheid om kennis te maken met deze harde, maar faire sport’, zo luidde de aankondiging in […]

16 juni 1975: Oude Spelletjes

Maandag 16 juni 1975, 14.00 uur: Leerlingen van de openbare lagere school “de Springplank” doen oude spelletjes in de Voorstraat. De leerlingen liepen in optocht naar de Voorstraat en vermaakten zich met oude spelletjes. Meester op ’t Hof maakte prachtige kleurenfoto’s van de spelende kinderen. Fotoserie ‘Kinderspelletjes’ De kinderen wandelen vanaf school naar de Voorstraat. Daar […]

Piershil in oude klederdracht: Kleur

Een verzameling kleurenfoto’s van feestvierders in klederdracht. Om het dorp in een passende sfeer te brengen werd een oproep gedaan om in oude klederdracht te verschijnen tijdens het feest. Dat leverde tijdens het feest mooie plaatjes op. Fotoserie ‘Piershil in klederdracht’ – Kleurenfoto’s Magda Kooij, met haar kinderen (links Bianca, rechts Richard). Mevrouw de Heer, Mevrouw […]

15 juni 1975: Herdenkingsdienst

Zondag 15 juni 1975, 18.00 uur: Herdenkingsdienst in de dorpskerk. Op zondag 15 juni was er geen uitgebreid programma. Alleen in de kerk van Piershil werd een herdenkingsdienst gehouden. Mevrouw de Heer, de enige vrouwelijke schepen, sprak in haar persoonlijke notities van een mooie dienst, maar de foto’s zijn helaas mislukt. Dominee van de Graaf […]

14 juni 1975: De vierkamp

Zaterdag 14 juni 1975, 16.00 uur: Vierkamp! (Voorstraat). De vierkamp in de Voorstraat werd gehouden tussen de ploegen uit de volgende gemeenten: Goudswaard, Zuid-Beijerland, Nieuw-Beijerland en Piershil. In een afgeladen Voorstraat ontpopte dit gebeuren zich tot een waar spektakel. Van de onderdelen “Transportbandenrace”, “Kistenrace”, “Kopzorg” en “Sardines” werd door het publiek en de deelnemers met […]

14 juni 1975: De foto-expositie

Zaterdag 14 juni 1975, 15.00 uur: Opening van de foto-expositie door burgemeester Vries (gemeenschapsruimte). Na de opening van het feest volgde de opening van de foto-expositie, in de gemeenschapsruimte van de scholen. In aanwezigheid van schout, schepenen, wethouders en raadsleden was het burgemeester Vries die de opening verrichtte. Foto’s ‘Onderweg naar de expositie’ Foto ‘Opening […]

Schout, schepenen en rakkers

In de feestweek rust het middeleeuwse bestuur bij de schout en zijn schepenen. Voor de orde in het dorp zorgen de ‘rakkers’. Schout en schepenen waren de personen die in de middeleeuwen een stad bestuurden. Zij hielden zich ook met de rechtspraak bezig. De schepenen van tegenwoordig zijn de wethouders. Knipsels ‘Schout en schepenen’ Foto ‘De schout en schepenen van […]

14 juni 1975: De opening van het feest

Zaterdag 14 juni 1975, 14.00 uur: De opening van het feest (Voorstraat). De muziekvereniging “Volharding” speelt het volkslied. De kinderen van de lagere scholen presenteren zich. Toespraak van de burgemeester. Overdracht van de sleutel aan de schout en de schepenen, waarna de schout en proclamatie houdt. Na de overdracht speelt de muziekvereniging het dorpslied, gevolgd […]

14 juni 1975: Verzamelen op de Kade

Zaterdag 14 juni 1975, 13.30 uur: Gekleed in oud kostuum verzamelen bij de feesthal aan de kade. Vanaf de Kade vertrekt voorop de muziekvereniging “Volharding” uit Goudswaard, gevolgd door de schout en schepenen, begeleid en geflankeerd door de rakkers. Daarachter de schoolkinderen en de overige inwoners. Doel: gemeentehuis Voorstraat. Knipsel ‘Piershil luidde festijn in’ Fotoserie […]

Klaar voor de start!

Wanneer de vergunningen binnen zijn, het dorp is aangekleed en de uitnodigingen zijn verzonden……is Piershil klaar voor de start! Kort voordat het feest begint ontvangt het comité de ‘vergunning voor diverse doeleinden’. Alle gedane verzoeken worden ingewilligd, van het gebruik van het Gemeentehuis tot het gebruik van het grasveld voor de Kerk, van het op […]

Belangstelling van de pers

Het comité had qua belangstelling van de pers niets te klagen. Vooral het stuk in de krant het “Vrije Volk” dat verscheen onder de titel “Piershil ervaren in jonge klare” leverde, tot tevredenheid van voorzitter Verhorst, veel publiciteit op. Knipsel ‘Piershil ervaren in jonge klare’ Ook in andere kranten verschenen er artikelen over het uitgebreide […]

Gezocht: geld en hulp

De inwoners van Piershil werden nauw betrokken bij de organisatie, want er wordt nadrukkelijk gesteld dat er zonder de inbreng van de volledige bevolking niets van de grond kan komen. Er worden oproepen gedaan om bij de talloze voorbereidingsactiviteiten te helpen en ook in financieel opzicht wordt nadrukkelijk bij de bewoners aangeklopt. Een collecte, een […]

Garantie-stelling door de gemeente

Voordat alle plannen worden uitgewerkt wordt er eerst getracht om een gezonde financiële basis te leggen. Per programmapunt wordt geschat wat de kosten zijn en meteen wordt er bekeken hoeveel er door zelfwerkzaamheid kan worden bezuinigd. Er wordt een begroting opgesteld waaruit blijkt dat de totale kosten rond de 23.200 gulden liggen terwijl de opbrengsten […]

1524 of 1525: De jaartelling

Naast de omschakeling naar de Gregoriaanse kalender, die bijna overal in gebruik is, was, moest natuurlijk ook worden bepaald in welk jaar we nu eigenlijk leven. Ook daarvoor zijn verschillende tellingen gehanteerd die tot op de dag van vandaag doorlopen. Internationaal wordt de Christelijke jaartelling als standaard gehanteerd. Deze telling lijkt eenvoudig, het aantal jaren […]

De Gregoriaanse & Juliaanse kalender

In het verre verleden zijn er diverse manieren gebruikt om een jaar in te delen. Meestal gebeurde dat op basis van de maanstand (maankalenders) of de zonnestand (zonnekalenders). Ook op basis van natuurverschijnselen en belangrijke gebeurtenissen (overstromingen, uitbarstingen, oorlogen en heerschappij van koningen) werden tijdsberekeningen uitgevoerd. De Romeinen gebruikten sinds de stichting van Rome een […]

Voorbereidingen van start

In de zomer van 1974 wordt voor de eerste keer gesproken over de naderende verjaardag van ons dorp. Er bestaat nog even twijfel over het exacte jaar waarin het dorp 450 jaar oud wordt, maar juffrouw ’t Hart geeft uitsluitsel. Met de Gregoriaanse kalender in de hand wordt berekend dat het feest in 1975 gevierd […]