Tag: school

1967 – Schoolmelk op de CLS

In de jaren dertig bleek uit Brits onderzoek dat de verstrekking van melk aan schoolkinderen een positieve invloed had op de ontwikkeling, met name de groei. In Nederland werd in 1934 het Crisis-Zuivelbureau opgericht, dat reclame maakte voor zuivelproducten. Het bureau nam het Britse idee van schoolmelk over en richtte als onderafdeling het Centraal Schoolmelkcomité […]

1967 – Gymnastiek in het dorpshuis

We zien hier een klas van de Christelijke Basisschool in de regen vertrekken naar het dorpshuis voor wat gymnastiek, en na de les weer terug naar school lopen. Deze foto’s werden gemaakt door docent Rein Sakko en ter beschikking gesteld door Jan Saarloos. Fotoserie ‘Gymnastiek in het dorpshuis’ – 1967 Bij deze serie hoort ook […]