Tag: spui

2023 – Een nieuwe waterinlaat

Waterschap Hollandse Delta startte woensdag 27 september 2023 met de renovatie en automatisering van de waterinlaat bij het Spui in Piershil. Na voltooiing kan het waterschap bij droogte automatisch en op afstand meer water de polders rond Piershil in laten stromen. De waterinlaat bij de Piershilse Haven, langs de Spuiweg richting het Piershilse Gat, was […]