2012 – Paneel bij de jeneverboom

In de zomer van 2012 is bij de nieuwe Jeneverboom een informatiebord geplaatst. Samen met tekst over de lokale geschiedenis wordt uitleg gegeven over de jeneverboom. Ook staat één van de theorieën over de naam van deze boom op het paneel. Deze theorie komt overigens niet overeen met die van de Piershilse schooljuffrouw ’t Hart. In één van haar vele beschrijvingen over de historie van Piershil tekende ze rond 1930 al op dat de Jeneverboom zijn naam had te danken aan zijn vorm. Eerst een recht gedeelte en daarna rondom de stam een verdikking, daaruit ontsprongen verschillende stammen. Alles bij elkaar had de vorm van een jeneverglas.

Tekst Paneel Jeneverboom – 2012

Een ‘jong’ gebied met een oude historie

U bevindt zich in een gebiedje met een oude historie. Deze koningslinde is geplant in 2011. Hij wordt de ‘Nieuwe Jeneverboom’ genoemd. De oorspronkelijke ‘Jeneverboom’ heeft gestaan op de driesprong Zuidzijdsedijk-Oosthoek-Kostverlorendijk. Het was ook een koningslinde, en naar zijn omvang te oordelen moet hij er erg lang gestaan hebben. Midden in de jaren vijftig van de twintigste eeuw is die legendarische boom doodgegaan en omgehakt. De solitaire boom was beeldbepalend in de wijde omgeving, iedereen wist waar hij stond en hij had de functie van wegwijzer. In het buurtschap Zuidzijde is een café ‘De Drie Linden’. Aan het eind van de Kostverlorendijk op de driesprong met de Sluisjesdijk en het Zwartsluisje heeft ook een café gestaan: ‘De Roode Leeuw’. Vroeger werden in deze cafés alcoholische dranken niet alleen per glas verkocht, maar ook per fles. Jenever was een geliefde sterkedrank in die tijd. Het verhaal gaat, dat er regelmatig mannen waren die in een naburig café een fles jenever kochten en die dan bij de boom op de driesprong gingen zitten drinken. Daar komt de naam ‘Jeneverboom’ vandaan. Door een burgerinitiatief in samenwerking met Groenbeheer Hoeksche Waard en Gemeente Korendijk is er opnieuw een ‘Jeneverboom’ geplant. Tegenwoordig zou een boom op de driesprong het verkeer hinderen, daarom is er voor deze plek gekozen.

De Dromkreek

De slingerende kreek waarop u in de polder van Nieuw-Piershil en Nieuw-Beijerland kijkt, was hier al ver voor de inpoldering in 1582. Op de vroegste kaarten wordt de voormalige getijdengeul de Drom al vermeld. Door de bedijking werd de stroomgeul van het buitenwater afgesloten en Dromkreek genoemd. Dat dit gebied al in de prehistorie bewoond was, is door archeologen aangetoond. In en langs de Dromkreek zijn sporen van bewoning uit de IJzertijd(ca. 800-12 v.Chr.) aangetroffen, waaronder de omtrek van een boerderij. De eeuwis, die verderop naast de kreek ligt, werd tot ongeveer 1955 in cultuur gebracht als griend waarvan het wilgenhout werd geoogst. Na de ruilverkaveling in de jaren zeventig van de twintigste eeuw mag de natuur in het moerassige stuk haar gang gaan, waardoor een rijkdom aan bijzondere wilde planten is ontstaan.

De hil van Pier

Op de driesprong Zuidzijdse dijk-Oosthoek-Kostverlorendijk ziet u rechts in de verte het dorp Piershil liggen. De oorsprong van dit dorp ligt echter dichterbij. Achter de woning Sluisjesdijk 37 bevindt zich in de polder Oud-Piershil (1525) nog een restant van een opgeworpen heuvel, een hille. Volgens de overlevering woonde in 1245 een zekere Pier op die hille. Daar is de naam Piershil vandaan gekomen. Pier zou in zijn onderhoud hebben voorzien door het vangen en verhandelen van vogels. Deze hille is nu deels afgegraven. In de Hoeksche Waard en in de rest van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta kwamen zulke verhogingen in het landschap vaak voor. In de Hoeksche Waard zijn ze door de vele latere overstromingen allemaal overspoeld en verborgen onder een dikke laag sediment. Hillen die wel in het land zichtbaar bleven zijn vaak door boeren geëgaliseerd. Het dorp Piershil is later noordwestelijk van deze hille ontstaan.

Afbeeldingen ‘Paneel bij de jeneverboom’

piershil-paneel-jeneverboom-01

piershil-paneel-jeneverboom-06

piershil-paneel-jeneverboom-05

Foto’s ‘Bij de jeneverboom’ – 14 augustus 2012

piershil-paneel-jeneverboom-02 piershil-paneel-jeneverboom-03 piershil-paneel-jeneverboom-04

Filmpje ‘Bij de jeneverboom’ – 14 augustus 2012

Bij de nieuwe jeneverboom op de kruising Dromweg – Zuidzijdsedijk is in juli 2012 een informatiepaneel geplaatst, op initiatief van het SOHW (Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard).

Updated: februari 12, 2024 — 12:44 pm

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.